METAL ÇƏNLƏRIN QURAŞDIRILMASI

"ISAR GROUP" MMC metal çənlərin hazırlanması və quraşdırılmasında geniş təcrübəyə malikdir.Şirkətin güclü kadr potensialı və maddi-texniki bazası mürəkkəb regional və dövlət əhəmiyyətli layihələrin həyata keçirilməsinə imkan yaradır.
Dəyəri, istehsalı və quraşdırılması hər bir metal çən üçün fərdi olaraq hesablanır.

Metal çənlərin quraşdırılması işləri mürəkkəblik səviyyəsinə görə 3 yerə bölünür.

  • (son dərəcə təhlükəli) - tutumu 10000 kubmetrdən çox olan.
  • (yüksək təhlükəli) - tutumu 5000 kubmetrdən 10000 kubmetrə qədər olan.
  • (təhlükəli) - tutumu 100 kubmetrdən 5000 kubmetrə qədər olan.

Metal çənlərin quraşdırılması bir neçə hissədən ibarətdir:

  • Ərazinin hazırlanması
  • Çənin quraşdırılması
  • Sınaq və s.