Təşkilat personalının inkişafı aşağıdakı 7 əsasa bağlıdır:

  • "ISAR GROUP" MMC-nin -in işçilərinin birgə səyi nəticəsində effektiv sistemin yaradılması.
  • İş icrasının gücləndirilməsi, işin yerinə yetirilməsində işçinin məsuliyyətli olmasının diqqət mərkəzində saxlanılması.
  • İşçi personalının mütəmadi inkişafının təşkil edilməsi.
  • İşçilərin vəzifələrinə uyğun təhsil və inkişaf proqlamlarının tətbiqi.
  • Peşəkarlığın artırılması məqsədilə şirkətdə mütəmadi olaraq təşkil olunan xarici və daxili kurslar, treninqlər.
  • Təşkil olunan təhsil və inkişaf proqramlarının gənc kadrların gələcəkdə öz sahələrində mütəxəssis kimi yetişməsinə imkan yaradılması.
  • Karyerada inkişaf istiqamətində məqsədimizin sizlərlə başladığımız karyera yolunda tərəqqi fürsətlərini birlikdə dəyərləndirməmiz.