SƏNAYE VƏ MÜLKİ OBYEKTLƏRİN TƏMİRİ VƏ TİKİNTİSİ

"ISAR GROUP" MMC sənaye və mülki obyektlərin təmiri və tikintisində geniş təcrübəyə malikdir. Şirkətimiz zavod,fabrik binalarının, anbarların tikintisində layihələndirmə, təchizat, tikinti və quraşdırma işləri görür. Şirkətin güclü kadr potensialı və maddi-texniki bazası mürəkkəb regional və dövlət əhəmiyyətli layihələrin həyata keçirilməsinə imkan yaradır.

Aşağıdakı xidmətləri təqdim edirik:

  • Sənaye və mülki obyektlərinin layihələndirilməsi və tikintisi
  • Yüksək mərtəbəli binaların tikintisi
  • Evlərin,villaların tikintisi
  • Restoran,otellərin tikintisi
  • Texnoloji avadanlıqların, avtomatik xətlərin, konveyer və elevatorların quraşdırılması
  • Mühəndis-kommunikasiya xətlərinin çəkilməsi (neft,su, qaz, elektrik, kanalizasiya, isitmə və ventilyasiya)
  • Sənaye obyektlərinin dəmir-beton əsaslarının qoyulması və dəmir-beton qurğuların tikintisi
  • Ağır sənaye tipli metal konstruksiyaların hazırlanması